Endast Zwittern har kromlist runt bakrutorna!!

Den här bilen är även utrustad med "Orgelpipor"

d.v.s alu-clips på "Kylribborna"