Ovalrutan introduceras 10-03-53,

men DEN får någon annan redogöra utförligare om.