Även denna bil var med i Hot vws....

Mer om denna bil samt en röd Zwitter.(scannat ur Hot VWs.)